СНАЙ КОНСУЛТ ООД  

    СНАЙ - КОНСУЛТ" ООД предлага  широк кръг от комплексни счетоводни и правни   

   услуги с цел ефективно разрешаване на бизнес проблемите на своите клиенти,   

  както и  счетоводно и правно обслужване на абонаментен принцип или като   

   еднократни консултации по повод специфични счетоводни и  

   данъчни проблеми и казуси.

Accounting | Снай Консулт / Snai Consult | Bulgaria  

    ЗА НАС   

“СНАЙ – КОНСУЛТ“ ООД е счетоводна и търговска фирма базирана в София България, имаща за основна дейност извършването на цялостно

финансово-счетоводно и правно обслужване. 

 

Екипът на фирмата притежава богат теоретичен и практически опит като счетоводители, юристи и консултанти в областта на счетоводното, данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство.

 

Месечните цени на счетоводните и правните услуги зависят от

няколко основни показателя като документооборот, брой на персонала,

тип на извършвана дейност и т.н. За да можем да предоставим максимално удобни счетоводни и правни услуги на нашите клиенти цените на услугите,

които ще Ви предложим са напълно съобразени с Вас и Вашите нужди. 

 

44342364_894009550769440_793163342684985
Счетоводни услуги
 

Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан.

 

Осчетоводяване на текущите документи в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните /Международните/ Счетоводни Стандарти;

Работни заплати на персона

 

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения,

заповеди за отпуск, прекратяване на трудови договори и други.

 

Подаване на  уведомления по чл.62, ал.3 от КТ по електронен път в НАП

Данъчно обслужване

 

Водене на дневници за покупки и продажби, изготвяне на месечни справки - декларации по ЗДДС, Интрастат и VIES декларации, както и тяхното подаване по електронен път.

 

Представляване пред органите на НАП и НОИ, изготвяне на справки и декларации и др. документи свързани с извършвани проверки. Получаване на актове, известия и съобщения от името на клиента;

    Услуги    

Годишно счетоводно приключване

 

 • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения;

 

 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й към НAП;

 

 • Изготвяне и предоставяне на годишни статистически форми пред НСИ;

 •  Публикуване на годишни финансови отчети за фондации и здружения

Оценки

 

За Ваше улеснение при вземане на правилното решение свързано с Вашите инвестиции "СНАЙ-КОНСУЛТ" ООД предлага експертни оценки на недвижими имоти и МПС от лицензирани оценители.

Регистрация на фирми

 

 • Регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД;

 

 • Пререгистрация на фирми;

 

 • Юридически консултации и избор на форма на фирмена регистрация;

 

 • Изготвяне на жалби по издадени ревизионни и други актове;

 

 • Правен анализ на договори, казуси и проблеми в областта на данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство.

    КОНТАКТИ   

България, София

ул. Св. Киприян 262

 

е-мейл: snaiconsult@abv.bg

Тел/Факс:  +359 2 868 41 90 

© 2017 Proudly created by Sarius Ltd. Accounting | Снай Консулт / Snai Consult | Bulgaria

 • Google+ App Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook App Icon